Forskarteam skapade batteri med extra hög energitäthet

Forskarna, som tog fram ett icke- toxiskt batteri, arbetar vid CUNY Energy Institutet, som är en del av New York City College. Foto: Jim Henderson

Forskare vid New Yorks City College meddelade nyligen att de har utvecklat ett nytt laddningsbart batteri med hög energitäthet, som gör mer utbredd användning av solenergi och vindkraft möjligt i framtiden. Detta hållbara batteri är baserat på mangandioxid (MnO2), vilket är ett rikhaltigt och säkert icke- toxiskt material.

Enligt en artikel i tidskriften Nature Communications, som offentliggjordes nyligen av ett team forskare vid CUNY Energy Institutet, som är en del av New York city College, är det möjligt att ge batteriet hög livslängd och ansenlig, så kallad, ”areal kapacitet”. Enligt forskarna är det viktigt att uppnå hög areal- kapacitet eftersom det gäller att kunna packa in en mängd batterielektroder i ett enda batterihölje.

- Tidigare forskare har åstadkommit ett batteri antingen med hög livslängd eller ett med högt arealkapacitet, men aldrig båda tillsammans, betonar forskarteamet i sin artikel.

Innovationen som gör detta möjligt utgörs av interkalerande koppar (Cu) i vismut-modifierad δ-MnO2, som kallas birnessite, ett slags manganmineral.

Innovationen upptäcktes av Ford Motor Company i 1980-talet, men ingen kom på hur man skulle kunna använda det i fråga om hög areal kapacitet. Senare upptäcktes materialet och dess betydelse av en forskargrupp som leddes av CUNY Energy Institutets chef och professor Sanjoy Banerjee.

Batteriet, som enligt forskarna är inget leksaksbatteri, är avsett för att användas vid stora elnät. Därigenom kan batteriet bidra till att göra en mera utbredd användning av sol- och vindkraft möjligt.