Vindkraften bromsar in

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige minskar för tredje året i rad

Vindkraftsutbyggnaden minskar för tredje året i rad

Under 2016 minskade vindkraftsutbyggnaden i Sverige för tredje året i rad. Trenden fortsätter. Mellan 2017 och 2020 väntas en halvering av utbyggnaden jämfört med den senaste fyraårsperioden, 2013 till och med 2016. Det visar ny statistik och en prognos som Svensk Vindenergi presenterar i dag.

Förklaringen till den minskade utbyggnadstakten under kommande år är att utbyggnadsmålet till 2020 snart har uppnåtts, sett till tagna investeringsbeslut, och att elcertifikatsystemet havererat och ger en mycket låg ersättning till förnybar elproduktion

– För att undvika konkurser för de som investerat i vindkraft och samtidigt värna det framtida investeringsklimatet, måste politikerna ta sitt ansvar för den uppkomna situationen, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Under det fjärde kvartalet 2016 har det beslutats om investeringar i vindkraft avseende 273 MW, vilket kan jämföras med totalt 289 MW under de tre föregående kvartalen. Men trots ökningen i slutet av året spår branschorganisationen en väsentligt lägre utbyggnadstakt under de kommande åren.

– Det var möjligt att fatta investeringsbeslut under förra kvartalet när den samlade intäkten från el och elcertifikat var på en något högre nivå. Men den nuvarande situationen i elcertifikatsystemet leder till en minskad utbyggnadstakt de kommande åren, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

De senaste veckorna har ersättningen till förnybar elproduktion (priset på elcertifikat) fallit dramatiskt på grund av en osäkerhet om hur systemet kommer att se ut efter 2020. Ersättningen för förnybar elproduktion har sjunkit från cirka 20 öre per kWh för några år sedan till nuvarande 4–5 öre per kWh. Det innebär stora förluster för tidigare investeringar i vindkraft.

– I dagarna pågår förhandlingar mellan Sverige och Norge om framtiden för elcertifkatsystemet. Vi hoppas politikerna tagit till sig våra förslag som både kan skapa förutsättningar för att nå det nya målet till 2030 och ge de som redan investerat en rimlig ersättning, säger Charlotte Unger Larson.

Vindkraftens årsproduktion har mer än fördubblats från 7,1 TWh 2012 till 15,4 TWh 2016, trots att vindkraftsproduktionen under 2016 minskade med cirka 1 TWh på grund av mindre blåst jämfört med året innan. Enligt Svensk Vindenergis prognos kommer årsproduktionen under 2020 uppgå till cirka 20 TWh.