Vindpark Fujeij är under utveckling

Foto: Carmine shot

Korea Electric Power Corp. (KEPCO) har påbörjat konstruktionen av sitt vindkraftsprojekt Fujeij i Jordanien.

Parken omfattar en kapacitet på 89,1 megawatt.

Investeringen för hela parken väntas omfatta 1,6 miljarder kronor (184 miljoner dollar). Driftsättning planeras till oktober 2018.