Svenska elproduktionen stabil 2016

Vindkraften slog 2016 för första gången inget nytt produktionsrekord, meddelar Energimyndigheten. Foto: Wikipedia Common, kredit: Gruesen

2016 blev ett stabilt år ifråga om energiproduktion jämfört med 2015 där endast vindkraften utmärkte sig. För första gången slog vindkraften inte ett nytt produktionsrekord. Orsaken var att det blåste mindre under 2016.

2016 blev ett stabilt år ifråga om energiproduktion jämfört med 2015 där endast vindkraften utmärkte sig. För första gången slog vindkraften inte ett nytt produktionsrekord, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande. Orsaken var att det blåste mindre under 2016.

Statistiken visar också att en något högre elanvändning och lägre elproduktion i förhållande till året innan gav en lägre nettoexport av el.

Elproduktionen under 2016 blev 152 terawattimmar, en minskning med 7 terawattimmar från 2015.

Vindkraftens produktion nådde inte upp till 2015 års rekordproduktion på 16,6 terawattimmar utan blev 15,4 terawattimmar under 2016. Vindkraften stod ändå, liksom förra året, för 10 procent av den totala elproduktionen. Vindkraften producerade mest el under december och som minst i juli. Vindkraften har byggts ut under året men inte i lika stor omfattning som tidigare år.

– För första gången någonsin har vindkraftens produktion varit lägre än året innan. Det beror inte på att det finns färre vindkraftverk, utan att det blåste mindre under 2016, säger Anna Andersson på Energimyndighetens analysavdelning.

Vattenkraft och kärnkraft stod tillsammans för drygt 80 procent av den totala produktionen.

Vattenkraften blev det kraftslag som med en mycket liten marginal producerade mest el under året, 61 terawattimmar, och som stod för drygt 40 procent av elproduktionen, vilket är en minskning med 13 terawattimmar från föregående, mycket våta, år, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Produktionen från kärnkraftens 9 reaktorer ökade till knappt 61 terawattimmar och står därmed också för 40 procent av totalt producerad el under året.

Den bränslebaserade elproduktionen var 14,3 terawattimmar och har ökat under de senaste tre åren. Det är framförallt produktionen i de kraftvärmeverk som finns i fjärrvärmesystemen som ökat.

Högre elanvändning

Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 140 terawattimmar år 2016. Det är en ökning med 4 terawattimmar från 2015 då elanvändningen var ovanligt låg.

Inom sektorn Bostäder och service användes 72 terawattimmar el vilket är ungefär hälften av elanvändningen i landet och 4 procent mer än 2015. Ökningen berodde framför allt på att 2015 var ett mycket varmare år, med ett lägre uppvärmningsbehov än 2016.

Industrins elanvändning uppgick till 50 terawattimmar under året och utgjorde 36 procent av den totala elanvändningen.

Lägre nettoexport av el

Sverige nettoexporterade el för sjätte året i följd. 2016 exporterades 11,7 terawattimmar vilket är en kraftig minskning jämfört med 2015 då exporten låg på 22,6 terawattimmar. Anledningen till den lägre nettoexporten 2016 är kombinationen av en lägre elproduktion och en högre elanvändning. Nettoexporten på 11,7 terawattimmar motsvarar 7,7 procent av den totala elproduktionen och 8,4 procent av elanvändningen inom landet under året.

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella energistatistik. På uppdrag av myndigheten producerar SCB varje månad elstatistik där Energiföretagen Sverige levererar delar av underlaget.