WWEA i samarbete med Intersolar Europe

Foto: Hans

Tillsammans ska nu World Wind Energy Association WWEA och Intersolar Europe arrangera konferensen World Small Wind Conference.

Konferensen äger rum i München i Tyskland, från och med 1-2 juni, parallellt med Intersolar Europe exhibition 2017 (31 maj - 2 juni).

Temat för konferensen är “Small Wind & Solar Hybrid Systems - Key to a Self-sufficient Energy Future”. Fokus ligger på att utveckla hybridteknologi med lösningar inom vind- och solkraft.