Tyska offshoreboomen förväntas fortsätta

Utanför den tyska kusten roterar nästan 1000 stora vindkraftverk. Vindkraftparkerna till havs har etablerat sig som den tredje pelaren i landets energiomställning, så kallad Energiewende. Ändå har vindkraftboomen inte resulterat i lägre elpriser.

Under hela 2016 pågick ett intensivt byggande av vindkraftverk i Nordsjön, som resulterade i 845 anläggningar med en total kapacitet på 3769 megawatt.

Detta motsvarar en total installerad kapacitet hos fyra stora konventionella kraftverk.

Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk täcker till exempel en yta på 70 kvadratkilometer. DanTysk är ett samarbete mellan Vattenfall och Stadtwerke München (SWM).Vindkraftparken producerar el med mycket låga klimatpåverkande utsläpp. Mängden räcker för att försörja upp till 400 000 hushåll.

- Havsbaserad vindkraft kan betecknas som energiomställningen tredje pelare tillsammans med landbaserad vindkraft och solceller, sade Norbert Giese från tyska maskinteknologiska föreningen VDMA på en industrikonferens nyligen i Berlin.

Giese sade sig vara övertygad om att tyska vindkraftboomen till sjöss kommer att fortsätta på en hög nivå åtminstone fram till 2020. Den havsbaserade vindkraft förbereder håller på att ersätta solenergin som den näst största gröna energikällan i Tyskland. Den tidigare kraftigt subventionerade alstringen av solkraft står idag för cirka sex procent av elproduktionen i Tyskland.

Havsbaserad tysk vindkraft har redan nått en andel på två procent, trots att den första testanläggningen "Alpha Ventus" invigdes så sent som 2010 och den första kommersiella vindkraftparken togs i drift under 2013 med vindkraftverk som är högre än katedralen i Köln.