Finland producerade rekordmängd förnybar energi

Finlands produktion av förnybar energi ökade avsevärt i fjol. Produktionen var över 40 procent av slutförbrukningen, vilket är nytt rekord, enligt finländska Energimyndigheten. Mest ökade produktionen av energi som producerades av massafabrikernas avfall och skogsindustrins sidoprodukter. Skogsindustrin producerade över 60 procent av den förnybara energin.

Relativt mest ökade dock vindkraften, med drygt 25 procent. Men dess andel av hela elproduktionen är fortfarande blygsam, knappt fyra procent. 2008 uppställde EU mål för en ökad andel förnybar energi skilt för alla medlemsländer. Finlands mål var 38 procent 2020. Finland nådde målet 2014.

– Vi är sex år i förtid och utvecklingen ser ut att fortsätta uppåt, säger direktör Pekka Ripatti på Energimyndigheten.

Han säger att en ökning på ett par procentenheter kommer redan från de planerade investeringarna i massafabriker. Metsä Groups stora massafabrik i Äänekoski ska vara klar på hösten. Den förnybara energins andel av slutförbrukningen är större än enbart Finlands egen produktion eftersom Finland importerar mycket el från Sverige.

– Om vi adderar den importerade elens ursprung så gör den svenska vatten- och vindkraftproducerade elen att andelen förnybar energi närmar sig 50 procent, säger Ripatti. 

Vid anläggningar för avfallsförbränning utvinner man värme och el ur avfallet. Som bäst byggs två nya anläggningar för avfallsförbränning i Finland, och en tredje är under planering. År 2018 ska det finnas totalt nio anläggningar för avfallsförbränning, som ska producera över 10 procent av fjärrvärmen och 2-3 procent av elen.

Källa: FNB