EnerBrokers förmedlar offshore-park i Vänern

Foto: Vindpark Vänern Kraft

EnerBrokers har fått ett uppdrag från Vindpark Vänern Kraft AB att förmedla deras 5 idrifttagna vindkraftverk med en total effekt på 15 megawatt. Anläggningen är en offshore-park placerad i norra Vänern som totalt består av 10 vindkraftverk. Uppdraget är att sälja de 5 vindkraftverken under 2017.

Ingvar Gunnarsson som startade bolaget 2013 säger att

– Förmedlingsuppdraget är intressant med tanke på att parken är en offshore-anläggning som därmed har andra förutsättningar när det gäller drift och underhåll, samtidigt som vindläget är mycket bra, säger Ingvar Gunnarsson, vd på EnerBrokers, i en kommentar.