Cowi expertrådgivare för vindkraftpark i Jordanien

Foto: Cowi

Med hjälp av en ambitiös vindkraftstrategi ska Jordanien förses med miljövänlig energi. Cowi har fått uppdraget att agera expertrådgivare när landets näst största vindkraftpark ska implementeras, vars 27 stora landbaserade vindkraftverk ska generera 89 megawatt.

Bara 90 minuter från ett av världens sju nya underverk, Petra, finns ett område med exakt rätt vindförhållanden för vindkraftparken Fujeij.

De 27 stora vindkraftverken kommer att generera 89 megawatt energi. Fujeij är den andra i en serie planerade vindkraftparker som tillsammans ska leverera 1 000 megawatt år 2020. Cowi tog hem kontraktet att agera som expertrådgivare i Fujeij i ett joint venture med Koreas näst största konsultföretag KECC. Uppdraget i Fujeij omfattar granskning av konstruktionen och tillsyn under etableringen av vindkraftparken samt uppföljning under garantitiden.

– Cowihar arbetat i Jordanien sedan 1988 – bland annat har vi hjälpt till att etablera en demonstration av en vindkraftpark, identifiera platser för vindkraftparker samt genomfört förstudier för Jordaniens departement för energi- och mineralresurser. Nyligen har vi också genomfört vindanalyser för en planerad vindkraftpark för 82 megawatt i Al-Rajef. Det ska bli väldigt spännande att vara med under hela etableringsprocessen för vindkraftparken Fujeij, säger Søren Arthur Jensen, projektledare inom Cowisvind- och energidivision i Danmark.