Vägval för den förnybara energins stödsystem

Foto: Patrick Degerman

I en ny rapport presenterar Sweco möjligheter och vägval för den förnybara energins utveckling och stödsystem i de nordiska länderna efter 2020.

– Vår utredning tydliggör de utmaningar som den förnybara energin står inför men visar också på möjliga vägval. Ska den förnybara energin nå sin fulla potential i framtiden behöver vi framförallt tänka på kostnadseffektivitet och elsystemet, säger Frank Krönert, energimarknadsexpert på Sweco. 

– För att vi ska uppnå en ökning av andelen förnybar energi, så behövs idag och inom överskådlig framtid stödsystem. Därför är det viktigt att dessa är utformade på ett så intelligent och marknadsorienterat sätt som möjligt. Ett utökat nordiskt samarbete och mer samordnade, dock inte gemensamma stödsystem skulle göra det lättare för marknaden att investera inom förnybara energislag. 

I rapportens jämförs ett antal stödsystem för förnybar energi som idag används i de olika nordiska länderna för att öka andelen energi från förnybara källor inom elektricitets- och transportsektorn. Den beaktar även europeiska erfarenheter av exempelvis auktionsbaserade system för att utvärdera möjliga framtida vägval för de nordiska länderna.

Studien är utförd av Sweco i samarbete med Ecofys, på uppdrag av Nordisk energiforskning. Rapporten produceras för Nordiska ministerrådet räkning.