Arise köper projekt Böcklingberget

Foto: Arise

Arise koncernen tecknar avtal om att förvärva samtliga aktier i Bröcklingberget Vindkraft, det projektbolag som har rättigheterna till vindkraftprojektet Bröcklingberget i Bräcke kommun. Säljare är Ownpower Projects Europe (OPP) och köpeskillingen består "i allt väsentligt" av en tilläggsköpeskilling som erläggs om projektet uppförs. Tilläggsköpeskillingen har ett tak och är relaterad till projektets slutliga storlek.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektet har utvecklats av Arise tillsammans med OPP och förväntas omfatta max 25 vindkraftverk i ett område med goda vindförhållanden. Projektets installerade effekt bedöms därmed kunna uppgå till cirka 60 megawatt.

Arise har sedan tidigare haft option att förvärva projektet från OPP. Projektet har nu nått en fas där Arise bedömer det som attraktivt att genomföra förvärvet för att i egen regi slutföra projekteringen inför en framtida försäljning.

Tillstånd för projektet har vunnit laga kraft, men elanslutningen är ännu ej säkerställd. Storlek och realisering av projektet är beroende av en framgångsrik optimering samt att elanslutning kan säkerställas.

(SIX News)