Eolus tecknar avtal om elnätsanslutning för Jenåsen

Foto: Charlie Tillja

Eolus har tecknat avtal med Eon Elnät om nätanslutning av vindpark Jenåsen avseende 84 megawatt i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om utbyggnad av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att ansluta flera ytterligare vindparker i området.

I december 2015 tecknade Eolus ett elhandelsavtal med Google avseende vindpark Jenåsen. Avtalet innebär att Google under tio år kommer att köpa all el från vindparken för att försörja sitt datacenter i Finland med förnybar el.

Eolus och Eon Elnät har nu tecknat avtal om utbyggnad av elnätet i området och om anslutning av vindkraftsparken. Inkoppling av vindpark Jenåsen på elnätet beräknas kunna ske under våren 2018.

Genom det anslutningsavtal som Eolus nu tecknat med Eon Elnät installeras även ytterligare överföringskapacitet vilket möjliggör utbyggnad av andra vindkraftsprojekt. För Eolus del möjliggör utbyggnaden bland annat framtida anslutning av de fullt tillståndsgivna projekten Kråktorpet och Nylandsbergen om totalt drygt 200 megawatt.