ABB och Aibel inleder samarbete

Foto: ABB

ABB och Aibel lägger nu fram ett strategiskt samarbete för att leverera havsbaserade vindkraftslösningar. ABB kommer att fokusera på sin teknik för högspänd likströmsöverföring (HVDC), medan Aibel får ansvar för att leverera design, konstruktion, installation och driftsättning av offshore-plattformar.

De båda partnerföretagen kommer att samarbeta på områdena design, teknik och optimering av havsbaserad vindkraft.

– Vi är stolta över att samarbeta med Aibel för att dra nytta av de enorma möjligheter den pågående energiomvandlingen och tillhörande infrastrukturinvesteringarna inom havsbaserad vindkraft innebär. Tillsammans avser vi att växa genom att komplettera varandras styrkor i kundtjänster för havsbaserade vindkraftsprojekt, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

Att integrera kraften som genereras av havsbaserade vindkraftsparker i nationella elnät kräver komplext ingenjörskunnande. En viktig del är konverteringen från växelström till likström vid överföring över långa avstånd för att uppnå en låg transmissionsförlust, när havsbaserade vindkraftparker kopplas till marknätet. Likströmmen konverteras därefter tillbaka till växelström så snart den når land och distribueras vidare till användarna. HVDC-systemet omfattar sofistikerad teknik för att säkerställa optimal integrering av intermittenta förnybara energikällor och styrning av elflöden. Offshore-delen i HVDC-systemet är placerat på en specialutformad plattform.

– Vi är mycket glada över att ingå denna överenskommelse med ABB. Vi har framgångsrikt arbetat tillsammans tidigare och jag är övertygad om att vi med våra sammanlagda styrkor kommer att vara en ledande kraft att räkna med, säger Jan Skogseth, styrelseordförande och vd för Aibel.