Arise och Kraftö i avtal

Foto: Arise

 

Arise har ingått avtal med Kraftö om förvärv av delar av Kraftös projektportfölj. Totalt omfattar förvärvet fem projekt motsvarande upp till cirka 370 megawatt, under förutsättning att alla projekten vinner laga kraft.

Transaktionen förväntas slutföras den 1 januari 2017. Genom affären övertar Arise ansvaret för att driva utvecklingen i projekten framåt med målsättningen att utveckla projekten till laga kraft och sedan avyttra desamma när de är byggfärdiga till investerare.

 I all väsentlighet består köpeskillingen av en tilläggsköpeskilling när och om projekten avyttras, heter det i ett pressmeddelande.

(SIX News)