Arise vill sälja projekt till Fortum

Foto: Martin von Brömssen

Arise har ingått en avsiktsförklaring med Fortum Sverige rörande en möjlig försäljning av det mer än 200 megawatt stora vindkraftprojektet Kölvallen som för närvarande är under slutlig utveckling.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avsiktsförklaringen har som mål att Kölvallen ska avyttras till Fortum under andra kvartalet 2017.

"En försäljning är avhängig av en framgångsrik slutlig utveckling av projektet, inklusive att det erhåller nödvändiga lagakraftvunna tillstånd, samt due diligence och investeringsbeslut av Fortum. Tidplanen innebär en försening mot vad som tidigare kommunicerats av Arise rörande Kölvallen. Detta beror på att tillståndsprocesserna, vilka fortsatt pågår, tagit längre tid än förväntat", skriver Arise.

I samband med att Arise köpte Kölvallen i april 2016 uppgav de att slutlig storlek på projektet var beroende av att miljötillståndet vinner laga kraft, vilket då förväntades ske under andra kvartalet 2016.

(SIX News)