Kostnaderna för ny vindkraft sjunker

Foto: Magnus Samuelsson

Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. Det finns i dag gott om vindkraftsprojekt i landet som skulle kunna byggas till en kostnadsnivå mellan 40 och 50 öre per kilowattimme, men de låga el- och elcertifikatpriserna gör att det endast är de bästa projekten som kan förverkligas visar en ny studie från Energimyndigheten.

– Teknikutvecklingen inom vindkraftssektorn går snabbt, samtidigt råder en hård konkurrens på elmarknaden med låga elpriser och elcertifikatspriser. Det pressar kostnaderna nedåt, säger projektledare Maria Stenkvist på Energimyndigheten.

Den nya studien, Produktionskostnader för vindkraft i Sverige (ER 2016:17), är en uppföljning av en liknande rapport som Energimyndigheten tog fram 2014 (ER 2014:16). Den visar att kostnadskurvan för ny vindkraftsel idag ligger på en lägre nivå än 2014.

– Det är viktigt för oss att ha goda kunskaper om utvecklingen, eftersom vindkraften är det kraftslag som byggs ut allra snabbast. Det påverkar hela energisystemet och också förutsättningarna för andra kraftslag, säger Maria Stenkvist.

Men trots låga och sjunkande produktionskostnader är situationen i vindkraftsbranschen pressad. Enligt rapporten täcker intäkterna från elen som vindkraften producerar idag bara kostnaden för de billigaste vindkraftsprojekten i studiens referensfall. Den utvecklingen främjar aktörer som har låga avkastningskrav. Det har också påverkat antagandena i de nya beräkningarna.

– Vår slutsats är därför att det bara är de allra bästa projekten som kommer att förverkligas med de förutsättningar som råder idag och att det främst är investerare som har projekt med goda vindlägen, låga kostnader och små avkastningskrav som kommer att investera i svensk vindkraft under de närmaste åren, säger Maria Stenkvist.