Siemens levererar till norsk vindpark

Foto: Siemens

Siemens har tagit hem en order på 50 vindkraftverk till en av Norges största vindkraftsparker. I Siemens uppdrag ingår också installation och driftsättning av kraftverken.

Projektutvecklare är Zephyr AS och Norsk Vind Energi AS, och finansiär är Blackrock. Vindkraftverken, som vardera har en kapacitet på 3,2 megawatt och en rotordiameter på 113 meter, kommer att uppföras i Rogaland, söder om Stavanger. Google kommer enligt avtalet använda den förnybara energin som produceras i sina datacenter runtom i Europa.

Siemens kommer även att ansvara för drift och service enligt ett långsiktigt avtal.

Siemens kommer att leverera sitt direkt-drivna vindkraftverk SWT-3.2-113 till Tellenes. Konstruktion kommer att börja i juli 2016, och projektet är planerat att vara i full drift i slutet av 2017.