Svensk vindpark ska förse Google med förnybar energi

Foto: Pixabay

En ny Vindpark byggs av Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastruktur i Mariestad och Töreboda kommuner där hella årsproduktionen, 234 gigawattimmar, kommer att köpas av Google genom ett långsiktigt elhandelsavtal.

-Genom samarbetet med Rabbalshede Kraft gör vi vår första investering i Sverige och stärker vår närvaro i Skandinavien. Samtidigt skapar det ett första samarbete med Google för förnybar energi, säger Mathias Burghardt, ledamot av verkställande utskottet och chef för Ardian infrastruktur.

-Vi är stolta över förtroendet från Google och glada över att få leverera förnybar energi från en högkvalitativ vindpark. Detta är det första projekt som Ardian och Rabbalshede Kraft gör tillsammans och vi ser fram emot fler framtida samarbeten, säger Lars Larsson, operativ chef på Rabbalshede Kraft. 

 Området är ett av de bästa områdena för landbaserad vindkraft i Europa. 22 vindkraftverk planeras med en effekt på 76 megawatt.

-Google har varit koldioxidneutralt sedan 2007 och vi är fast beslutna att driva 100 procent av vår verksamhet med förnybara energikällor. Dagens tillkännagivande är Googles sjunde europeiska vindkraftsaffär och förstärker vår position som världens största företagsköpare av förnybar energi, säger Francois Sterin, Director, Global Infrastructure på Google.

Rabbalshede Kraft och det globalt oberoende investmentbolaget Ardian bildar ett gemensamt bolag för att bygga och driva Lyrestad vindkraftpark. Ardian kommer att äga 75 procent och Rabbalshede Kraft 25 procent av aktierna. Rabbalshede Krafts majoritetsägare Manor Group har bistått projektet med finansiering och en moderbolagsgaranti.

-Vårt mål är att utveckla ett industriellt partnerskap med Rabbalshede Kraft som gynnas av vår samlade kompetens. Projektet blir ett av de mest effektiva eftersom det byggs i en marknad med låga elpriser och en miljö med goda vindförhållanden, säger Amir Sharifi, Director på Ardian.

Parken beräknas vara i drift hösten 2017 med entreprenad av Skanska och nätanslutning av Ellevio.