Något över förväntad produktion för Rabbalshede Kraft

Produktionen för juli 2017 uppgick till 28,1 gigawatt, rapporterar Rabbalshede Kraft.

Totalt producerade bolagets vindparker i egen ägo 28,1 GWh elenergi under juli månad, cirka 14 procent över förväntad produktion. Tillgängligheten har legat närmare 99 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 141 vindkraftverk (341 MW) varav 71 vindkraftverk (190 MW) i egen regi och 70 verk (151 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 141 vindkraftverken motsvarar drygt 900 GWh per år.

Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, så kallat normalår.