Klartecken för nya reaktorer

Energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Socialdemokraterna

Effektskatten försvinner. Energiuppgörelsen ger dessutom klartecken för att bygga tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar.

Det är de stora delarna i den överenskommelse mellan regeringen och oppositionen för Sveriges långsiktiga energipolitik som de nu kommit överens om.

-Vi kan inte förtidspensionera svensk kärnkraft, säger Moderaternas energipolitiske talesperson Lars Hjälmered vid en presskonferens.

Enligt honom innehåller uppgörelsen en "expressavveckling" av kärnkraftskatten.

-Vi ser på det sättet till att Sverige ska kunna ha kärnkraft under överskådlig tid.

Även vattenkraften ska värnas och utökas, enligt Hjälmered.

-Hushåll och företag ska kunna lita på en trygg energiförsörjning.

-Jag är väldigt nöjd med att kunna stå här i dag och kunna presentera den första breda, blocköverskridande energiöverenskommelsen i Sverige, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) på presskonferensen.

-Vi har eftersträvat detta ända sedan vi började den här regeringsperioden.

Överenskommelsen innehåller ett mål om 100 procent förnybar energiförsörjning 2040, men inget stoppdatum för kärnkraft, enligt Baylan.

Baylan fick på presskonferensen frågan om hur målet om 100 procent förnybar energi 2040 går ihop med fortsatt kärnkraftsdrift. Baylan klargjorde att han inte ser kärnkraften som förnybar energi.

-Det är nog få som gör det. Det här är naturligtvis en kompromiss.

Lise Nordin, MP:s energipolitiska talesperson, pekar på stora satsningar inom förnybar energi.

-Vi ska bygga sol-, vind-, vattenkraft och bioenergi.

Partierna är även överens om mål för energieffektivisering 2020-2030.

-Inom ramen för en helhet ställer sig Miljöpartiet bakom en utfasning av effektskatten, säger Lise Nordin.

Systemet med elcertifikat förlängs och utökas, enligt Centerns energipolitiske talesperson Rickard Nordin.

-Det är en stor milstolpe.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt, som inte är med på uppgörelsen, säger att det finns bra delar i överenskommelsen, till exempel att elcertifikatsystemet förlängs och byggs ut. Ändå var det för V inte tillräckligt för att vara med på överenskommelsen.

-Regeringen har helt köpt Moderaternas politik och anpassat hela upplägget till Moderaternas vilja. I den här uppgörelsen finns inget slutdatum för kärnkraften, det innebär att nya kärnkraftverk kan byggas. Därmed finns heller inget datum för när vi ska ha ett förnybart energisystem, säger Jonas Sjöstedt.

Han säger också att det föreslås förändringar av effektskatten på kärnkraft som Vänsterpartiet inte kan godta och som påverkar budgeten, som ju V förhandlar med regeringen om.

-Vill de göra något på det området får de vackert komma och förhandla med oss. Vi kräver bra betalt för det, säger han.

Penilla Gunther, KD:s representant i energisamtalen, säger att över 400 000 personer inom basindustrin är direkt beroende av kärnkraftens energiförsörjning.

-Målet att rädda kärnkraften har vi nått i och med den här överenskommelsen, både på kort och lång sikt.

Det långsiktiga elproduktionsmålet tillåter att kärnkraften finns kvar, om den har en roll att spela efter 2040, säger hon.

-Med dagens energiuppgörelse kan ingen regering besluta att kärnkraften ska avvecklas. Den kan bara läggas ner av sina ägare, om det är ekonomiskt motiverat.

Liberalerna lämnade tidigare samtalen, eller fick inte vara med för de andra, eftersom de ansåg att de subventioner som diskuterades för vindkraft var för stora och borde bort helt. Annars var kärnkraftens framtid ändå i fara, enligt L.

(TT)