Allt förnybart i Finland ska stödjas likvärdigt

Vindkraftverk i Mellersta Finland. Foto: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Vinden har vänt för den finländska vindkraften. Det tidigare systemet som garanterade ett visst bestämt pris för vindkraftsproducenten har avskaffats. Nu ska alla förnybara energiformer behandlas lika. Förslaget ingår i en rapport som Finlands Arbets- och näringsministerium låtit ta fram. Därmed ökar konkurrensen från andra gröna energiformer.

Vindkraften ska förlora sin specialstatus som subventionerad energiform. I stället ska alla förnybara energiformer behandlas lika så att de har samma förutsättningar för stöd. Förslaget ingår i en rapport som det finländska Arbets- och näringsministeriet lämnat till regeringen. Magnus Gustafsson, docent i industriell ekonomi vid Åbo Akademi, anser enligt Finlands radio YLE, att det är absolut ett steg i rätt riktning.

Utgångspunkten är att inte stöda enskilda teknikformer, utan aktörer som kan producera hållbar el till ett så kostnadseffektivt pris som möjligt.

Enligt Magnus Gustafsson blir det ett teknikneutralt och auktionsbaserat produktionsstöd som ska garantera fortsatt ökning av andelen förnybar energi. Den som producerar elektriciteten till lägsta kostnad erbjuds statligt produktionsstöd samtidigt som staten sparar på att stödsummorna minskar. Och elkonsumenten borde också vinna på systemet som föreslås, eftersom produktionskostnaden för sol- och vindenergi är nära noll.