Arise köper projektet Kölvallen

Foto: Arise

Arise har tecknat avtal om och förvärvat samtliga aktier i Kölvallen Vind AB, vilket är det projektbolag som har rättigheterna till vindkraftsprojektet Kölvallen.

Bakgrunden är att Arise idag har utövat sin option att förvärva projektbolaget från Ownpower Projects Europe. Arise förvärvar nu aktierna i projektbolaget från OPP för en summa av 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor erlagts i samband med att tillträde idag har skett och 5 miljoner kronor erläggs senare när vissa projektkriterier uppfylls.  

Projektet, som är beläget i Ljusdals kommun, har utvecklats av Arise tillsammans med OPP och förväntas omfatta en rätt att uppföra omkring 50 vindkraftverk i ett område med goda vindförhållanden. Projektets installerade effekt bedöms uppgå till cirka 180 megawatt. Slutlig storlek på projektet är beroende av att miljötillståndet vinner laga kraft, vilket förväntas ske under andra kvartalet 2016.

Projektet har nu nått en fas i vilken Arise bedömer det som attraktivt att genomföra förvärvet av projektbolaget samt i egen regi slutföra projekteringen inför en framtida försäljning.