ABB tar kraftorder värd 250 miljoner dollar

Foto: ABB
Foto: ABB

ABB har vunnit en order värd mer än 250 miljoner dollar från danska Dong Energy på ett 220 kilovolt högspänt kabelsystem som ska ansluta vindkraftsprojektet Hornsea Project One ute i Nordsjön till elnätet i Storbritannien.

Detta är det tredje projektet som ABB levererar till Dong Energy efter de tidigare projekten Burbo Bank Extension och Walney Extension i Irländska sjön.

Hornsea Project One kommer att bli världens mest kraftfulla vindkraftpark med kapacitet att generera 1,2 gigawatt förnybar el. ABB ska leverera sjökabelsystem för växelström till den östra och västra kretsen som ska transportera elen runt 120 kilometer till den brittiska östkusten.

Den mer än 400 kvadratkilometer stora vindkraftparken kommer att bidra till en markant ökning av grön el från havsbaserad vindkraft. Anslutningen av vindkraftparken planeras att sättas i drift 2019.

– Hornsea Project One sätter nya rekord när det gäller havsbaserad vindkraftsproduktion i stor skala, fysisk storlek och avstånd från land, och vi har arbetat tillsammans med ABB för att hitta de tekniskt och kommersiellt bästa lösningarna. Detta gemensamma arbete har bidragit till att skapa rätt lösningar för det här stora och utmanande projektet. Det har också hjälpt oss att styra livscykelkostnaden i rätt riktning för nästa generations vindkraftparker till havs, säger Duncan Clark, Programme Director för Hornsea Project One hos Dong Energy.

Kabelsystemet kommer från ABB:s kabelfabrik i Karlskrona. 

– Det är mycket glädjande att åter ha fått förtroendet och på så sätt bidra till ett starkare, smartare och grönare elnät, säger Erik Oja, chef för division Power Grids i Sverige.