Eolus anställer driftchef

Foto: sxc.hu

Eolus har rekryterat Kent Eriksson till tjänsten som driftchef och vd för Eolus Wind Power Management. Kent Eriksson beräknas tillträda sin tjänst under slutet av april.

Sedan räkenskapsåret 2012/2013 erbjuder Eolus vindkraftsägare med anläggningar i varierande storlek fullständiga drift- och förvaltningstjänster för ett tryggt ägande. Segmentet har vuxit snabbt och Eolus förvaltar idag genom dotterbolaget Eolus Wind Power Management cirka 350 megawatt åt kunder och Eoluskoncernen.

Som ett led i att stärka erbjudandet till marknaden har Eolus rekryterat Kent Eriksson till tjänsten som driftchef, tillika vd för Eolus Wind Power Management. Nuvarande bygg- och driftchef Thomas Andersson kommer att fullt ut fokusera på byggnation av vindkraftsanläggningar på ett kostnadseffektivt sätt i egenskap av byggchef.

Kent Eriksson kommer närmast från Bilfinger Industrial Service och innan dess var han drift- och underhållschef på Nordisk Vindkraft under åren 2009-2015.