Arise säljer vindprojekt till Fortum

Foto: Arise

Arise har ingått avtal med Fortum om att avyttra det byggklara projektet Solberg om 75 megawatt. I tillägg kommer Arise att leverera byggprojektledningstjänster till projektet. Byggstart är villkorat slutligt investeringsbeslut av Fortum.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Arise förvärvade ursprungligen projektet från Ownpower Projects, OPP, under 2011. Projektet har därefter utvecklats i partnerskap med OPP genom ett vinstdelningsavtal. Köpeskillingen för projektet kommer därför att delas mellan Arise och OPP. Arise andel av vinsten förväntas kunna uppgå till maximalt 30 miljoner kronor och beror delvis på hur byggnationen av projektet faller ut.

Utöver det får Arise ersättning för nedlagda kostnader i samband med att transaktionen genomförs uppgående till cirka 33 miljoner kronor.

(SIX News)