Nordex - 30 framgångsrika år i vindkraftens tjänst

De första 24 vindkraftverken i Maevaara, på gränsen mellan Pajala och Övertorneå, är i drift och tio till ska byggas. De beräkna
I Sverige ä det svårt att få lönsamhet att bygga vindkraft till havs, varför Nordex uteslutande bygger vindkraftverk för bruk på

Vind fanns det förvisso 1985, då Nordex grundades i Danmark. Men vindkraftverken var få. 30-årsjubilerande Nordex är en av pionjärerna på området men var inte först med att tillverka vindkraftverk.

Idag är företaget en av de ledande tillverkarna på den globala marknaden för landbaserade turbiner. Sverige är en liten men väldigt viktig delmarknad.

­–Vi har tillverkat och installerat över 6 000 turbiner i cirka 38 länder sedan starten 1985, berättar Colin Minns, chef för Nordex Sverige AB. Colin är skotte och berättar med viss stolthet att det första vindkraftverket uppfördes i Skottland redan på 1800-talet.

Utvecklingen har gått snabbt sedan 1985.

– Turbindimensionerna har ökat kraftigt, framhåller Karsten Brüggemann, chef för Nordex globala försäljning. 1987 var vår största turbin på 250 kilowatt. Idag generar våra största turbiner en effekt på 3.3 megawatt. Och vi har bara sett början på utvecklingen.

Nyligen köpte Nordex det spanska företaget Acciona Windpower.

– Genom förvärvet stärker vi vår position på snabbväxande marknader som Nord-, Mellan- och Sydamerika samt Indien, säger Karsten Brüggemann. Våra produkter och teknologier kompletterar dessutom varandra. Sverige är en jämförelsevis liten men viktig, kompletterande marknad, där vi har en stark position, liksom i övriga Europa.

Fokus på vindklass 2 och 3

Nordex säljer två olika turbiner i varje vindklass (1-3).

– På senare år har vi fokuserat på turbiner i de lägre vindklasserna i Skandinavien, berättar Colin Minns. Turbinerna N117/2400 (2,4 megawatt) och N131/3000 (3,0 megawatt) har utvecklats för svaga vindlägen (6,5-7,5 m/s). De har en rotordiameter på 117 respektive 131 meter och ett rotorsvep på 10 715 respektive 13 478 kvadratmeter. De är också tystgående (105 respektive 104,5 dB(A)). Vi har även utvecklat ett effektivt sätt att motverka isbildning på rotorbladen; en nödvändighet i det kalla Norden. Många mässbesökare var intresserade av detta unika koncept och av våra turbiner förstås. Vind 2015 är ett utmärkt branschforum, där vi träffar kunder, potentiella kunder, leverantörer med flera. Så vår monter är ganska välbesökt.

Dyrt att bygga offshore

Nordex har levererat turbiner till ett flertal vindkraftsparker i Sverige.

– I fjol invigde OX2 en vindkraftspark på totalt 72 megawatt i Maevaara i Norrbotten, berättar Colin Minns. Vi har levererat 24 stycken N117/3000-turbiner dit. Det är vårt första storskaliga projekt med den typen av turbin. Den el som genereras ska användas för att kyla Googles stora datacenter i Finland.

Havsbaserade vindkraftverk har högre verkningsgrad än landbaserade.

– Men de är dyrare att bygga, säger Colin Minns. Med nuvarande låga elpriser i Sverige är det därför svårt att få dem lönsamma. Så vi "ser till att hålla våra fötter torra" och tillverkar enbart landbaserade turbiner. Sverige är ett stort land till ytan. Så det är gott om plats att bygga vindkraftverken på.

En ljus framtid

Karsten Brüggemann och Colin Minns målar upp en ljus framtid för vindkraften: 

– Idag kommer cirka 15 terawattimmar av elen i Sverige från vindkraftverk. Det motsvarar runt åtta procent av den totala elproduktionen. Om landets samtliga kärnkraftverk stängs måste 40 procent av elen (62 terawattimmar) produceras på annat sätt. Då får vindkraften en nyckelroll. Den är förvisso intermittent (ej planerbar) men det gäller också vissa andra produktionsformer. Men genom att bygga ett paneuropeiskt elnät kan vi säkerställa en god energibalans.

För det är inte vindstilla i hela Europa samtidigt. Det vore i så fall en meteorologisk sensation...