Eon Wind slog rekord

Foto: Charlie Tilija

För Eon Wind, en del av Eon Climate & Renewables, blev 2015 ett år kantat av rekord. Vindkraftparkerna på land i Sverige producerade mer energi än någonsin. Även till havs levererades imponerande siffror.

Nu när 2015 är sammanställt kan Eon Wind se tillbaka på ett framgångsrikt år både på land och till havs. De tolv vindkraftparkerna på land i Sverige slog nytt rekord i produktion med 397 080 megawattimmar. Det är en ökning med 18 procent jämfört 2014 och 23 procent jämfört med 2013.

– Förra årets rekordproduktion visar att svensk vindkraft är en pålitlig och viktig förnybar energikälla. Detta är positivt för fortsatt utbyggnad i takt med att energisystemet förnyas, säger Mark Porter, Director Wind Operations på Eon.

En viktig faktor bakom produktionssiffrorna är förstås vindarna, men minst lika avgörande är tillgängligheten (den tid då vindkraftverket är i drift och kan producera energi).

Skabersjöparken, bara några mil från Malmö, hade högst tillgänglighet av Eons alla 130 vindkraftparker i världen under 2015 med 99,6 procent. Totalt sett nådde de svenska vindkraftparkerna på land över målet på 96,7 procents tillgänglighet.

– Med alla våra vindkraftparker jobbar vi proaktivt. Exempelvis görs sexmånaders- och tolvmånaders-service, likaså inspektioner varannan månad. Arbetet planeras in för att göras när det blåser mindre och på så vis kan turbinerna vara i topptrim när det blåser desto mer, som nu under vintern, säger Paula Perez Gallego på Eon Winds avdelning för drift och underhåll.

Till havs utmärker sig Kårehamn i havet utanför Öland. Produktionen har sedan invigningen 2013 ständigt legat högt och uppnådde under 2015 en tillgänglighet på 99 procent.