Vindkraftverk farliga för stora glidflygande fåglar

Arkivbild.

Rovfåglar och tranor är dåligt skyddade när de koncentreras på vissa platser under flyttningen. I en ny analys har forskare för första gången identifierat alla viktiga flaskhalsar för fåglarna Några sådana platser, som Falsterbo i Skåne och Ottenby på Öland, är välkända men andra är ganska obekanta - trots många flyttande rovfåglar. Det rapporterar Västerviks Tidning.

Per Hansson, fågelforskare knuten till Umeå universitet, anser att områden bör skyddas mot exploatering. I dag är många av dem bristfälligt skyddade. Exempelvis bör inte vindkraftverk anläggas där eftersom de kan vara dödligt farliga för stora glidflygande fåglar.

– Det är viktigt att myndigheterna tar in det här i sin planering. Det är inga stora områden det rör sig om. De är ganska små till ytan. Att få till ett kostnadseffektivt skydd är ganska lätt, säger Per Hansson.