Framtidsinriktad kompetensutveckling inom Vindkraftsbranschen

Foto: Nikolay Hristov / Unsplash

Kompetensutveckling är avgörande för vindkraftsbranschen och energiomställningen. Svensk Vindenergi rekommenderar ett brett kursutbud för yrkesverksamma inom branschen.

Vindkraftsbranschen växer kraftigt och efterfrågar utökad kompetens. Med vindkraftens ökade betydelse inom energisystemet krävs nya kompetenser. Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat medel för olika utbildningar, inklusive kortare och kostnadsfria kurser för kompetensutveckling av befintlig personal.

En av utbildningarna fokuserar på energilager och stödtjänster för elsystemet, vilket är kritiskt för vindkraftens framtid. Svenska Kraftnät efterfrågar ökad delaktighet från vindkraftsföretag på balansmarknaden, och denna utbildning ses som ett viktigt steg i rätt riktning.

Svensk Vindenergi samarbetar med flera utbildningsanordnare för att bredda utbudet av relevanta utbildningar för branschens behov. Amsac är en av dem och erbjuder flexibla webbaserade föreläsningar och praktiska övningar, vilket gör det möjligt att kombinera utbildning med arbete.

Anna-Carin Herdebrant, affärsansvarig på Amsac, understryker att föreläsningarna hålls av branschexperter för att säkerställa hög kvalitet inom varje specifikt område.