Statkraft utforskar möjligheter för vätgasprojekt på Shetland

Energy Isles Wind Farm är ett vindkraftsprojekt med 18 turbiner som ligger på ön Yell i Shetland. Projektet godkändes av den skotska regeringen i oktober 2023. Bild: Statkraft

Det norska statsägda energibolaget Statkraft utreder potentialen för ett nytt vätgasprojekt nära Lerwick på Shetland, vilket kan bli ett viktigt steg i regionens omställning till förnybar energi. Förutom detta nya initiativ är Statkraft inblandat i flera projekt på ön, inklusive möjlig produktion av grön vätgas vid det tidigare flygfältet Scatsta. Bolaget står även som utvecklare för tre planerade vindkraftsparker med totalt 47 turbiner, belägna vid Lerwicks utkanter samt på ön Yell.

Shetland som ett nav för förnybar energi

En talesperson för Statkraft uttryckte att företaget ser Shetland som en central nod för förnyelsebar energi tack vare dess stora potential för vind-, solenergi, vätgas, batterilagring och nätjänster. Det pågår även planer på att utveckla produktion av grön vätgas vid det ombyggda Sullom Voe-terminalen, vilket markerar öns framskridande mot en fossilfri framtid. Vätgas, som kan produceras med hjälp av förnybar energi som vindkraft, anses vara ett hållbart alternativ till fossila bränslen, särskilt inom transportsektorn, på vägen mot nollutsläpp.

Källa: Statkraft