Ei - elmarknaden vecka 23 2024

Foto: Zhang Fengsheng / Unsplash

Ökad vindkraftsproduktion ledde till:

Systempriset sjönk med 1 procent jämfört med föregående vecka, och veckomedelvärdet landade på 27,3 EUR/MWh.

Spotpriset i elområdena SE1 och SE2 ökade med 41 procent, med en medelvärde på cirka 12,5 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 8 procent, med ett veckomedelvärde på 14,1 EUR/MWh, medan SE4

spotpris sjönk med 4 procent och landade på ett veckomedelvärde av 54,9 EUR/MWh.

EPAD-kontraktspriserna ökade med 23,2 procent i SE1 och SE2, medan de steg med 30,4 procent i SE3 och sjönk med 84,4 procent i SE4.

Terminspriserna för kol ökade med 0,9 procent och hade ett veckomedelvärde på 115,9 USD/ton. Oljepriset minskade med 5 procent och landade på ett veckomedelvärde på 78,8 USD/fat, medan gaspriset minskade med 0,8 procent och hade ett veckomedelvärde på 34 EUR/MWh.

Den ingående magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige var över det normala under veckan, med en ökning på 8,2 respektive 7,7 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Norden ökade med 75 procent, medan den i Sverige ökade med 84 procent jämfört med föregående vecka.

Läs rapporten i sin helhet HÄR!