Enefit i Estland använder global hackathon för att förbättra energiprognoser

Enefit är aktiv även i Lettland, Litauen, Polen och Finland. Bild: Enefit

Det estniska energibolaget Enefit utnyttjade nyligen en global hackathon för att utveckla en ny modell för energiprognoser. Tävlingen, som genomfördes på Kaggle, en dataforskningsplattform ägd av Google, syftade till att minska obalanskostnader, förbättra nätets tillförlitlighet och underlätta integrationen av prosumers i energisystemet.

Hackathon är ett evenemang där programmerare eller andra typer av problemlösare träffas tillsammans för att med gemensamma krafter lösa ett eller flera olika problem. Ordet “hackathon” är en kombination av orden “hack” och “marathon”, vilket blir väldigt beskrivande för vad eventet är. “Hack” handlar i regel om att utforska nya idéer med programmeringen, och själva eventet är intensivt under en begränsad tidsperiod.

Förutsagd och faktisk energianvändning

Den aktuella hackathontävlingen riktade in sig på problemet med energiobalans som uppstår när allt fler hushåll installerar solpaneler. Under de senaste fem åren har antalet småskaliga elproducenter i Estland ökat från 3 000 till 21 000. Dessa prosumerhushåll, som både konsumerar och producerar energi, stöter ofta på skillnader mellan förutsagd och faktisk energianvändning eller -produktion. När prognoserna inte stämmer kan detta leda till stora böter för energibolagen, vilket i sin tur påverkar konsumentpriserna.

För att ta itu med denna fråga tillhandahöll Enefit tävlingsdeltagarna omfattande datamängder som inkluderade väderförhållanden, relevanta energipriser och information om installerade solcells-kapaciteter.

Lösningar och framsteg

Enligt Enefit kommer den lösning som utvecklats genom tävlingen på Kaggle att kraftigt minska obalanskostnaderna och förbättra nätets tillförlitlighet. Lösningen kommer även att förenkla integrationen av prosumers i energisystemet. Parallellt har Enefit utvecklat en smart energioptimerare som gör det möjligt för prosumerhushåll att maximera lönsamheten i sina hemenergilösningar, som solpaneler med batterilagring.

Kristjan Kuhi, styrelsemedlem i Enefit, kommenterade: "Vi var överväldigade av intresset för vår datautmaning. Detta speglar energisektorns växande dragningskraft bland tekniska yrkesverksamma. Våra positiva erfarenheter med Kaggle inspirerar oss definitivt att fortsätta använda innovativa, efterfrågade metoder för att engagera oss med världens främsta talanger."

Tävlingen i siffror

För tävlingen hade lagen tre månader på sig att utveckla sina modeller och tävla om en prispott på 50 000 dollar. Deltagarna använde Kaggles egenutvecklade tidsserie-API för att generera sina prognoser på färsk data och rankades sedan efter sina prognosers felmarginal. Med deltagande av 2 715 lag från bland annat Japan, USA och Kina, markerade evenemanget den största energirelaterade hackathonen globalt, enligt ett uttalande från Enefit.

Källa: Industrial News

 

 

 

 

4