Energiganten RWE undersöker att göra svensk hamn till havsbaserad vindkraftshubb

Oskarshamns hamn. Genom att omvandla en hamn till en havsbaserad vindkraftshubb kan RWE effektivisera sina logistikoperationer och stödja utbyggnaden av sin vindkraftsverksamhet i regionen. Källa: Smålandshamnarna

Den tyska energikoncernen RWE har ingått avtal för att undersöka om en svensk hamn kan förvandlas till en hubb för havsbaserad vindkraft för att stödja sina projekt i Östersjön.

RWE har undertecknat ett avsiktsförklaring med Smålandshamnar AB, som driver Östersjöhamnen i Oskarshamn.

Avtalet markerar RWE: s andra samarbetsavtal med en svensk hamn. Företaget utforskar redan möjligheten att använda hamnen i Karlshamn som en bas för sina vindkraftsprojekt.

Strävar mot havsbaserad vindkraft

RWE har visat ett stigande intresse för havsbaserad vindkraft i Östersjön och identifierar de svenska hamnarna som potentiella nav för sina verksamheter.

Steg för steg mot en mer hållbar energiframtid

Med en växande satsning på havsbaserad vindkraft hoppas RWE kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen och stödja Europas mål om att öka andelen förnybar energi till 27 procent av den totala energikonsumtionen år 2030.

Källa: RWE