Skyborn Sweden ansöker om tillstånd för 3 GW havsbaserad vindkraftpark

Foto: Skyborn Sweden

Skyborn Sweden (Skyborn) har lämnat in en ansökan till regeringen och Mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att bygga den havsbaserade vindkraftparken Polargrund Offshore, med en kapacitet på upp till cirka 3 GW. Vindparken kommer att ligga 35 km från fastlandet söder om Kalix och Haparanda, både inom territorialhavet i Kalix kommun och Sveriges ekonomiska zon (EEZ). Parken förväntas producera upp till 10 TWh el årligen, vilket motsvarar drygt sju procent av Sveriges nuvarande elanvändning. Detta innebär leverans av betydande mängder förnybar el till den snabbt växande industrin i Norrbotten, där elanvändningen enligt vissa prognoser kan öka med upp till 800% till år 2045.

"Polargrund Offshore är ett nyckelprojekt för att möjliggöra näringslivets expansiva utvecklingsplaner i Norrbotten och för att stödja Sveriges strävan mot nettonollutsläpp. Som utvecklare av Sveriges nordligaste havsvindpark ser vi fram emot att hantera de specifika utmaningarna med att genomföra ett sådant storskaligt projekt i ett arktiskt klimat. Vi hoppas nu att regeringen snabbt påbörjar beredningen av ansökan," säger Niclas Boman, vd för Skyborn Sweden.

Under de kommande decennierna förväntas elanvändningen i Sverige minst fördubblas, särskilt på grund av den energiintensiva industrins omställning och nya etableringar i norr som driver elektrifieringen. Tillgången till fossilfri el är avgörande för att industrin ska kunna förverkliga sina planer.

Med Polargrund Offshore stärks Skyborns totala bidrag till energisystemet ytterligare. Deras svenska portfölj omfattar nu fyra havsvindparker som tillsammans kan bidra med cirka 40 TWh årligen.

Om Polargrund Offshore

  • Effekt: 3 000 MW
  • Produktion: Cirka 9-10 TWh el eller 200 000 ton vätgas per år
  • Plats: Territorialhavet i Kalix kommun samt Sveriges ekonomiska zon, drygt 35 kilometer söder om Kalix och Haparanda.