Bretagne Investerar i storskalig havsbaserad vindkraft

Med en investering på 2,4 miljarder euro beräknas vindkraftparken kunna generera tillräckligt med ren energi för att försörja 835 000 människor, vilket gör området till en positiv energikommun genom att producera mer el än vad det förbrukar. Foto: Lean Factor

Vindkraftparken har en total installerad kapacitet på 496 megawatt från 62 turbiner, där varje turbin genererar 8 megawatt. Den täcker en yta på 75 kvadratkilometer och ligger 16 kilometer från den franska kusten, i Nordsjöområdet.

Installation av turbinerna vid vindkraftparken Saint-Brieuc har slutförts. Det första havsbaserade vindkraftsprojektet i Bretagne har nyligen tagits i drift med anslutningen av de första vindkraftverken till det franska elnätet, vilket producerar ren energi för de 610 000 invånarna i Côtes-d'Amor. Detta möjliggörs tack vare den totala installerade kapaciteten på 496 megawatt från 62 turbiner, var och en med en effekt på 8 megawatt.

Första stora vindkraftparken till havs producerar 1 820 gigawattimmar per år

Sarens, världsledande inom tunga lyft, ingenjörstransporter och kranuthyrning, spelade en nyckelroll i byggandet av de 62 turbinerna vid denna storskaliga vindkraftpark.

För en annan del av projektet fick Sarens uppdraget att installera tre tornsektioner av turbinen på land på byggnadstornen (CTF). Efter att tornen färdigställts lastade installationsfartyget "Brave Tern" fyra kompletta torn, rotorblad och naceller för den havsbaserade installationen.

Komplexa lyftoperationer

Lyftoperationerna genomfördes noggrant med Sarens som använde Demag CC 2500 som svängkran och Liebherr LR 11000 som huvudkran. Liebherr LR 11000, konfigurerad med en bomlängd på 120 meter, förlängdes till 126 meter för att möta projektkraven.

Med en genomsnittlig vikt på 150 ton per tornsektion och en radie på 34 meter visade sig SL flexframe-utrustade kranen vara det idealiska valet för uppgiften. Sarens underlättade också lastningsprocessen genom att använda CC 2500 tillsammans med fartygskranen för att lasta rotorbladen på installationsfartyget.

Säkerhet och framgång

Sarens uppnådde en imponerande säkerhetsrekord genom att slutföra projektet utan olyckor eller förlorad arbetstid. För närvarande är Sarens sysselsatt med att demontera LR 11000, och Siemens Gamesa har bett Sarens att behålla CC 2500 längre på plats för att hjälpa till med demonteringen av byggnadstornen efter att den fullständiga lastningen är klar.

Framtida energipotential

Bretagne är känt för sina starka vindar och höga tidvatten, vilket har format regionens landskap, ekonomi och livsstil. Slutförandet av den första storskaliga havsbaserade vindkraftparken i Bretagne, som är en av de första i Frankrike att erhålla alla nödvändiga myndighetstillstånd för sin konstruktion och drift, är goda nyheter för hela det europeiska samhället eftersom det kommer att hjälpa till att utnyttja regionens fulla energipotential.

Om Sarens

Sarens är global ledare inom kranuthyrning, tunga lyft och ingenjörstransporttjänster. Med mer än 100 enheter i 66 länder opererar Sarens utan gränser. Sarens sysselsätter för närvarande 5 000 yrkesverksamma personer. 

Källor: Sarens/Lean Factor