Vestas omorganiserar för att stärka vindenergileveranser

Vestas landbaserade vindkraftverk. Foto. Vestas

Vestas har beslutat att förena sin teknikorganisation (CTO) med sin tillverknings- och inköpsorganisation (COO) till en gemensam organisation för teknik och drift (CTOO). Syftet är att stärka företagets leveranskedja och möta kundernas behov på ett mer effektivt sätt. Den nya CTOO-organisationen kommer att ledas av den nuvarande teknikchefen och ska bli en grundläggande del av Vestas industriella system.

CTOO-organisationen bygger på nuvarande globala och regionala modeller för att minimera påverkan på verksamheten och säkerställa leveranser och projektgenomförande under 2024. Organisationen förväntas vara fullt implementerad under tredje kvartalet 2024. Med Anders Nielsen som chef för CTOO kommer den nuvarande driftchefen att lämna företaget efter mer än 25 års tjänst.

Enhetlig organisation för teknik och produktion

Vestas VD kommenterar förändringen med att den enade CTOO-organisationen kommer att påskynda industrialisering och samarbete inom företaget och branschen i stort. Den nya organisationen ska förenkla gränssnitt och stärka företagets helhetsapproach för att möta kundförväntningar.

Ledarskifte och framtida fokus

Den nuvarande driftchefen kommer att lämna Vestas i slutet av juni 2024, efter att ha överlämnat sina ansvarsområden. Vestas VD uttrycker tacksamhet för hans betydande bidrag, särskilt under pandemin, och hans roll i att utveckla COO-organisationen till den nivå som möjliggör denna nästa steg.

Skapandet av CTOO-organisationen kommer endast att påverka högre chefspositioner och innebär inga omstruktureringar på operativ nivå.

Vestas mål med denna omorganisation är att skapa en starkare, mer integrerad verksamhet som bättre kan möta framtidens krav och säkerställa effektiva leveranser av vindenergilösningar.

Källa: Vestas