RWE och Smålandshamnar AB ingår samarbete för offshore vindkraft

Foto: Rachel Cooper / Unsplash

RWE, en global aktör inom offshore vindkraft, och Smålandshamnar AB, som driver den svenska hamnen i Oskarshamn, har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU). Syftet med detta samarbete är att undersöka om hamnen kan vara en lämplig plats för logistik, installation, lastning, drift och underhållsaktiviteter i samband med RWEs planerade offshore vindkraftsprojekt i Östersjön. I ett första steg kommer parterna att kartlägga kraven och nödvändiga utbyggnader och investeringar för att möjliggöra en uppskalning av hamnens kapacitet. En tidig implementering av hamnkapacitet kommer att säkerställa att Sverige är väl positionerat för att maximera potentialen hos offshore vindkraftindustrin. Detta samarbete visar på ett tydligt engagemang för att dela kunskap och expertis, vilket stöder en bredare industriell tillväxt i Sverige.

Vidare samarbetar RWE också med Karlshamns hamn, där ett liknande samförståndsavtal undertecknades i början av maj. Matilda Machacek, vice vd för Offshore Development Nordics på RWE Offshore Wind, säger: "Vi är glada över att arbeta med Oskarshamns hamn och Karlshamns hamn. Utbyggnaden av offshore vindkraft har stor potential i Sverige. Offshore infrastrukturprojekt som vindkraftparker kräver ofta omfattande logistiskt stöd. För bättre logistik och effektivare drift, och för att offshore vindkraft ska vara livskraftigt i Sverige, är det viktigt att vi har hamnar nära projekten. Detta kommer att leda till tillväxt för både närliggande hamnar och de omgivande regionerna."

Rickard Olsen Pella, projektledare vid RWE Offshore Wind, tillägger: "En ny offshore vindkraftpark har potentialen att omvandla en närliggande hamn till ett dynamiskt nav, vilket katalyserar tillväxt, infrastruktur, jobb och ekonomiska fördelar för regionen. Vi ser fram emot att arbeta med Oskarshamns hamn för att bedöma dess potential som ett framtida offshore vindnav."

Niclas Strömqvist, vd för Smålandshamnar, säger: "Oskarshamns hamn är redan en av de ledande hamnarna i Sverige för transport och hantering av onshore vindkomponenter. Vi är stolta över att RWE, ett av världens ledande företag inom offshore vind, har uppmärksammat vår hamn och vår expertis och stöder våra planer att även bli ett nav för offshore vind. Oskarshamns hamn är strategiskt placerad i Östersjön och erbjuder mycket goda förutsättningar och möjligheter att möta behoven hos framtida aktörer inom offshore vindkraft. Erfarenhet från andra hamnar visar att offshore vindkraftindustrin är en arbetskraftsaccelerator som skapar tillväxt i näringslivet och därmed förutsättningar för jobb och migration till området. Detta kommer att gynna inte bara Oskarshamn utan även regionen, Sverige och den gröna omställningen."

 

4o