Svenskt partnerskap för grön energi - Havsbaserad vindkraft på frammarsch

Foto: Shaun Dakin / Unsplash

Deep Wind Offshore och Ellevio har inlett ett långsiktigt samarbete för att ansluta havsbaserad vindkraft till elnätet, med målet att snabba på energiomställningen i Sverige och möta det ökande energibehovet.

Deep Wind Offshore, en global aktör inom havsbaserad vindkraft, samarbetar med Ellevio, ett av Sveriges ledande energibolag. Tillsammans ska de utnyttja Deep Wind Offshores internationella expertis och Ellevios erfarenhet som elnätsägare för att gemensamt utveckla och driva vindkraftsprojekt.

Samarbetet ska utforska nya modeller för både land- och havsbaserade elnät och utveckla lösningar som kan snabba på klimatanpassningen för industrikunder. Genom att skapa nya modeller för fossilfri energileverans öppnas möjligheter för klimatanpassning och expansion för stora elförbrukare.

Samarbetets huvudsakliga fokus är Olof Skötkonung, en havsbaserad vindkraftspark i Bottenhavet, belägen 53 kilometer nordost om Gävle. Parken planeras omfatta 70 vindkraftverk med en kapacitet att producera upp till 7,5 TWh årligen, vilket täcker en betydande del av regionens elbehov.

"Vi ser att Olof Skötkonung kommer att spela en viktig roll i energiomställningen redan under 2030-talet. Om vi får våra tillstånd kan vi börja leverera förhållandevis snart. Att samarbeta med ett ledande svenskt energibolag som Ellevio ger oss möjlighet att påskynda leveransen från projektet", säger Knut Vassbotn, vd på Deep Wind Offshore.

För Ellevio är projektet en del av en affärsmodell som omfattar utveckling och ägande av nät för havsbaserad vindkraft. Deras ambition är att möjliggöra anslutning av stora mängder vindkraft i Sverige och därigenom bidra till en snabbare grön omställning.

"Havsbaserad vindkraft kommer att ta en allt större plats i den svenska energimixen när vi ökar energiproduktionen, och Olof Skötkonung är ett starkt projekt vi gärna vill arbeta med. Deep Wind Offshore har, liksom vi, ett långsiktigt perspektiv på drift och ägande, vilket gör oss till en mycket bra matchning", säger Kristofer Fröjd, strategi- och affärsutvecklingschef på Ellevio.