Deep Wind Offshore framför ansökan om byggnation av Erik Segersäll vindkraftspark

Illustration: Deep Wind Offshore

Deep Wind Offshore har framfört en ansökan för att etablera och driva vindkraftparken Erik Segersäll, vilket markerar den första ansökan för havsbaserad vindkraft utanför Stockholm som skickas till regeringen. Under den första fasen förväntas parken generera upp till 6,5 TWh per år, vilket motsvarar den totala årliga elförbrukningen för Stockholm.

b
Erik Segersäll översiktskarta. Bild: Deep Wind Offshore

Företaget, specialiserat på havsbaserad vindkraft, expanderar sin närvaro i Sverige med ytterligare ett projekt. Den planerade vindkraftparken, Erik Segersäll, är lokaliserad i Östersjön i den svenska ekonomiska zonen, cirka 74 km öster om Nynäshamn. Området erbjuder gynnsamma vindförhållanden och möjligheter att leverera el till olika användare både på fastlandet och på Gotland.

Havs- och vattenmyndigheten har identifierat området som lämpligt för vindkraft i sitt förslag till nya havsplaner, på grund av dess energipotential.

Eftersom vattendjupet i området ligger mellan 100 och 200 meter kommer vindkraftverken att monteras på flytande fundament, förankrade i havsbotten. Planerna för den 880 kvadratkilometer stora parken inkluderar en total installerad effekt på 4500 MW, vilket förväntas generera upp till 19,5 TWh årligen. Detta motsvarar nästan den totala elförbrukningen i Stockholms län, som har nära 2,5 miljoner invånare. Under den första fasen är planen att producera 6,5 TWh per år, motsvarande Stockholms stads årliga elförbrukning.

Knut Vassbotn, vd för Deep Wind Offshore, betonar inte bara företagets förmåga att leverera stora mängder el utan också potentialen för att stärka den svenska industrin och skapa lokala arbetstillfällen genom havsbaserad vindkraft.

Deep Wind Offshore ser ansökan om Erik Segersäll som en viktig milstolpe i sin projektportfölj. Med 18 ansökningar om havsbaserad vindkraft på regeringens bord är Erik Segersäll den första ansökan om en vindkraftspark utanför Stockholm. Detta är Deep Wind Offshores andra ansökan för havsbaserad vindkraft i Sverige, medan den första ansökan, avseende Olof Skötkonung, för närvarande behandlas av länsstyrelsen i Uppsala.