Steg mot energioberoende - Invigning av vindparkerna i Strömstad och Tanum

Liselotte Fröjd (M), kommunalråd i Tanum. Foto: Johan Marklund

Över 300 människor närvarade vid invigningen av vindparkerna Femstenaberg och Lursäng i Strömstads och Tanums kommuner på lördagen. Rabbalshede Kraft, som har varit ansvarig för utvecklingen och byggandet av parkerna, förväntas tillsammans generera 174 GWh per år. Företaget fortsätter nu arbetet med att utveckla Femstenaberg till en energipark och planerar att inkludera batterilagring som nästa steg.

Under ceremonin betonade kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) och Liselotte Fröjd (M) från Strömstad och Tanums kommuner vikten av förnybar energiproduktion och betydelsen av vindparkerna för lokala näringslivssatsningar.

Peter Wesslau, vd för Rabbalshede Kraft, framhöll i sitt tal de framgångsrika samarbetena som har gjort att vindparkerna nu är klara. Han meddelade också att företaget under våren hade fattat beslut om att utöka vindpark Femstenaberg med en batterilagring. Batteriet, med en kapacitet på 20 MW / 20 MWh, kommer främst att användas för att stödja Svenska kraftnät och optimera parkens egen drift.

"Tillfredsställande energiförsörjning är avgörande för att möta framtidens energibehov. Med den här investeringen kan vi säkerställa en stabilare elförsörjning och leverera förnybar energi vid behov och där det behövs", säger Tobias Lundberg, verksamhetsutvecklare på Rabbalshede Kraft.

Alfen, en ledande aktör inom den europeiska energiomställningen med omfattande erfarenhet av batterilagringssystem och systemintegration, kommer att leverera batteriet och också sköta övervakning och underhåll genom ett 10-årigt serviceavtal. Detta garanterar långsiktig driftsäkerhet och effektivitet.

"Vi är stolta över att vårt TheBattery Elements-system bidrar till att balansera Sveriges elnät, vilket möjliggör en ökad användning av förnybar energi", säger Stephanie Schockaert, Commercial Director Energy Storage Solutions på Alfen. "Vindparkprojektet i Femstenaberg exemplifierar hur samlokalisering kan maximera användningen av nätanslutningen och minimera energiförlusterna."

Bygget av batterianläggningen i Femstenaberg är planerat att påbörjas under hösten 2024, med målet att driftsätta den under våren 2025. Framtida planer inkluderar också installation av solcellsanläggningar i energiparken.