Vindpark Dalarna låtar dig utforska vindkraftens värld

Foto: Vindpark Dalarna

För att öka allmänhetens och mediernas förståelse kring energiomställningen och vindkraft, anordnar Vindpark Dalarna öppet hus den 25 maj mellan klockan 11 och 14. 

Genom att besöka Sveriges första besökspark för vindkraft i Vindpark Dalarna får besökarna chansen att själva uppleva hur vindkraftverk ser ut och låter. Detta är en grundläggande del av den utbildningsprocess vi alla behöver genomgå när det gäller en av våra viktigaste samhällsfrågor: energi, som Jakob Ebner, processledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län, påpekar.

Vindpark Dalarna strävar efter att sprida kunskap om energiomställningen och dess betydelse för vår framtid. För att lösa klimatutmaningen behöver vi ersätta fossila bränslen som kol och olja med förnybara energikällor som vind, sol och vatten. I Sverige pågår energiomställningen för fullt och vårt behov av el förväntas bara öka i framtiden. Genom att visa hur vindkraften kan bidra till att rusta regionen för en hållbar framtid, vill vi på Vindpark Dalarna bidra till ett robust och hållbart energisystem.

I samarbete mellan Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, SR Energy och DalaVind har Sveriges första besökspark för vindkraft skapats för att sprida kunskap om energiomställningen och vindkraftens roll i den. Vindpark Dalarna invigdes förra året och sedan dess har närmare 1000 personer besökt parken.