Envisions vice VD försvarar kinesiska vindturbiner mot EU:s säkerhetspåståenden

Xu kritiserar den europeiska inställningen till kinesiska vindturbiner som han menar är grundad i politiska snarare än finansiella överväganden. Foto: Envision

Envision Energys vice verkställande direktör, Kane Xu, har uttalat sig mot anklagelserna om att kinesiska vindturbiner skulle utgöra ett säkerhetshot mot Europa. Anklagelserna, som han avfärdar som löjliga, har väckt diskussioner om den politiska och finansiella påverkan av att välja kinesiska tillverkare.

Envision Energy har etablerat sig som den ledande kinesiska exportören av vindturbiner, enligt en rapport från energikonsultföretaget Wood Mackenzie. Under det gångna året säkrade företaget beställningar på 4,1 gigawatt, vilket är mer än tre gånger så mycket som den närmaste inhemska konkurrenten. Denna framgång har placerat Envision i toppen av den internationella marknaden för vindturbiner.

Politik versus ekonomi

- Personer tenderar att skapa hinder när de känner sig svaga, sade Xu till energinyhetsportalen Recharge. Han betonar att utvecklare måste bestämma om deras prioriteringar är politiska eller finansiella när de överväger att investera i turbiner från kinesiska tillverkare.

Utmaningar och möjligheter

Trots den starka positionen på den internationella marknaden, möter Envision och andra kinesiska turbinmakare motstånd på grund av säkerhetsoro i vissa regioner. Xu uppmanar kinesiska OEM-företag att bli mer framträdande i sina försvar mot vad han ser som vilseledande anklagelser. Han understryker vikten av att tala ut för att förhindra missuppfattningar om deras produkter.

Envision fortsätter att expandera globalt och har nyligen etablerat sig på den filippinska marknaden samt säkrat stora ordrar i Indien. Denna expansion illustrerar företagets förmåga att navigera i ett komplicerat globalt landskap, där de kombinerar teknisk innovation med strategisk marknadsföring.

Källa: Envision/ Recharge