SGU stöder Freja Offshore - Mareld projektet framåt

Foto: Shaun Dakin / Unsplash

SGU rekommenderar att regeringen godkänner Freja Offshores ansökan om att installera undervattenskablar inom Mareld, en havsbaserad vindkraftspark som ligger cirka 40 kilometer väster om Lysekil. Detta markerar ett viktigt framsteg för projektet.

Freja Offshore har ansökt om tillstånd att bygga Mareld, som förväntas kunna producera upp till 12 TWh el per år när det är fullt utbyggt, vilket skulle täcka en betydande del av Västra Götalandsregionens ökande elbehov.

Samtidigt som ansökan om vindkraftsparken behandlas har Freja Offshore även ansökt om tillstånd att anlägga undervattenskablar för det interna kabelnätet som behövs för att driva Mareld. Dessa kablar är avgörande för att koppla ihop varje vindkraftverk med en transformatorstation för att överföra elen till land.

SGU har nu avslutat sin utredning av ansökan om internkabelnätet och gett det ett positivt utlåtande. Det återstår nu en formell godkännandeprocess från regeringen.

"SGUs uttalande är en viktig milstolpe för Mareld-vindkraftsparken. Många väntar ivrigt på att produktionen av el ska börja, särskilt industrin i Västsverige," säger Carl Dandanell, VD för Freja Offshore.

Bedömningarna baseras på omfattande forskning, inklusive undersökningar av hur undervattenskablarna kommer påverka marina djurarter, havsbotten och även kulturarv som gamla vrak. Analyser har även gjorts av landskapsbild, fågelförekomst, sedimentfördelning och ljudnivåer.

"Hållbarhet är central i hela Mareld-projektet, från rotorbladens spets till undervattenskablarna på havsbotten. Allt görs med minimal miljöpåverkan," tillägger Carl Dandanell.

Ansökan om att bygga själva Mareld-vindkraftsparken lämnades in till regeringen den 18 april 2023 och granskas för närvarande av Länsstyrelsen i Västra Götaland, som ska ge en rekommendation till regeringen senast den 14 juni 2024.