Kinas exportframgångar hotar Europa – USA:s tullar ökar pressen

Pekings finansgata. Foto: Wikipedia Common, kredit: CobbleCC

Medan USA skärper sina handelsbarriärer varnar ekonomer för en ökad risk för en importvåg från Kina till Europa, meddelar Institutet för Världsekonomi (IfW) Den amerikanska politiken att stänga ute kinesiska produkter förväntas leda till ökat tryck på europeiska marknader, särskilt inom sektorer som maskinbyggnad, vindturbinproduktion och bilindustri.

Kinesiska företag, ofta med statligt stöd, utökar sin närvaro på globala marknader tack vare hög produktionskapacitet i nyckelindustrier. Denna expansion drivs delvis av svag inhemsk efterfrågan, vilket tvingar företagen att söka nya marknader utomlands.

– En "Kina-chock" är oundvikligt i vissa sektorer, och i vissa fall har det redan inträffat, säger Moritz Schularick, president för Institutet för Världsekonomi (IfW), till Handelsblatt.

USA svarar med höjda tullar

I ljuset av Kinas växande export dominans planerar USA att höja tullarna på bland annat kinesiska elbilar från tjugofem procent till hundra procent. Detta beslut förväntas bli offentligt redan denna vecka, enligt källor nära den amerikanska administrationen.

Denna åtgärd är tänkt att skydda den amerikanska marknaden från billigare kinesiska varor och sätter samtidigt press på Europeiska unionen att följa efter för att skydda sina egna industriella intressen.

EU under handelspress

Europeiska kommissionen har redan påbörjat utredningar om kinesiska subventioner inom flera sektorer, inklusive bilindustrin. Med tanke på de nya amerikanska tullarna står EU inför ett vägskäl om hur man ska balansera frihandel med behovet av att skydda sina egna industrier.

Det antyds att tullarna på kinesiska elbilar i EU kan komma att ligga mellan tjugofem och fyrtio procent, med ett slutgiltigt beslut väntat senast i slutet av juli.

Ökad konkurrens från Kina

– Det är av största vikt att skydda europeiska företag från orättvis konkurrens. Det är dags att EU agerar för att säkra framtiden för våra industriella sektorer, säger en talesperson från den tyska industriföreningen.

Med en världsmarknad i ständig förändring och en eskalerande handelskonflikt mellan USA och Kina står Europa inför stora beslut som kommer att påverka kontinentens ekonomiska framtid.

Källor:  Institutet för Världsekonomi (IfW), / Handelsblatt