BlackRock förvärvar andel i Afrikas största vindkraftspark

Vindkraftspark vid Lake Turkana i Kenia. Foto: Wikipedia Common, kredit: Andrew Owuor

BlackRock Inc., en ledande global förvaltare av investeringsfonder, har köpt en andel i Lake Turkana Wind Power, som är Afrikas största vindkraftsanläggning. Affären markerar en signifikant investering i förnybar energi på den afrikanska kontinenten. Vestas Wind Systems A/S, en av världens största tillverkare av vindturbiner, sålde tidigare sin andel om 12,5% i projektet till en fond förvaltad av BlackRock.

Strategiska ägarförändringar

Den initiala annonseringen om affären gjordes i mars 2023, men detaljer kring affärens värde har inte offentliggjorts. Förutom Vestas, planerar BlackRock’s Climate Finance Partnership att förvärva totalt 31,25% av den 310 megawatt stora anläggningen. Denna köpeskilling omfattar andelar från andra aktieägare såsom Finlands utvecklingsfinansiär Finnfund och Danmarks Investeringsfond för U-länder (IFU).

Lake Turkana Wind Power i korthet

Lake Turkana Wind Power ligger i norra Kenya och är inte bara den största vindkraftsanläggningen i Afrika utan också en av de effektivaste på grund av områdets konstanta vindar. Anläggningen spelar en viktig roll i Kenyas strävan efter att öka andelen förnybar energi i sin energimix och bidrar till landets energisäkerhet. Anläggningens kapacitet på 310 megawatt är en signifikant del av landets sammanlagda elektricitetsproduktion och hjälper till att stabilisera elnätet.

Framtidsutsikter och förväntningar

Investeringen av BlackRock ses som ett tecken på växande internationellt intresse för förnybara energiprojekt i Afrika, en kontinent som står inför stora energiutmaningar men också erbjuder unika möjligheter för grön tillväxt. Denna utveckling är avgörande för att möta såväl lokala som globala klimatmål och för att främja hållbar ekonomisk utveckling i regionen.

Källor: Vestas, Bloomberg