Fokus på riskhantering i vindkraftsindustrin

Foto: Thomas Reaubourg / Unsplash

Svensk Vindenergi har satt samman riktlinjer för hur vindkraftsföretag bör integrera ansvarsfullt arbete med hållbarhet i sin leverantörsled enligt OECD:s vägledning för ansvarsfullt affärsskapande. Särskild uppmärksamhet riktas mot att hantera risker i de tidiga skedena av försörjningskedjan, specifikt vid utvinning av råvaror.

Även om förnybara energisystem generellt kräver mindre mark för gruvdrift jämfört med fossila bränslen, finns det alltid risker kopplade till råvaruutvinning som kan ha betydande påverkan, särskilt jämfört med andra delar av vindkraftens värdekedja. Därför är det avgörande att arbeta för att minska dessa risker och deras påverkan i de tidiga stadierna av försörjningskedjan.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi, poängterar att de riktlinjer som presenteras kan tillämpas på risker i andra delar av värdekedjan. Frågor om tillbörlig aktsamhet har fått ökad uppmärksamhet, och under mars månad antogs EU:s nya direktiv om tillbörlig aktsamhet, samtidigt som WindEurope lanserade ett sektorinitiativ för att stärka samarbetet på området.

Genom denna guide strävar vi efter att tydligt visa att den svenska vindkraftsbranschen stödjer OECD:s riktlinjer och att vi vill underlätta för våra medlemsföretag att följa dem. Guiden innehåller exempel på befintliga insatser och identifierar områden där ytterligare åtgärder behövs. Det är glädjande att se det stora antalet goda exempel och de klara framsteg som vindkraftsbranschen har gjort inom detta område under de senaste åren, säger Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi.