Locus Energy och DalaVind AB stärker regional vindkraftsproduktion i Dalarna

Foto: zero take / Unsplash

Genom sitt dotterbolag Locus Dalarna fortsätter Locus Energy att expandera genom investeringar i regional vindkraft i samarbete med DalaVind AB. Detta innebär en tillväxt på över 45 GWh till Locus Energys portfölj samtidigt som det främjar Dalarnas energiomställning.

Locus Dalarna har förvärvat rätten till två vindkraftverk i Fageråsen-projektet i Malung-Sälens kommun, SE3, som tillsammans kommer att producera över 45 GWh. Dessutom bidrar byggandet av en ny stamnätsstation i Tandö väsentligt till att stärka det regionala energisystemet. Samarbetet inkluderar även att DalaVind tar på sig ett förvaltningsuppdrag för Locus Energys vindkraftverk i Dalarna.

"Genom denna affär tar vi ett betydelsefullt steg i att fördjupa våra samarbeten med kommuner och regioner i Sverige som strävar efter att förbättra sina energisystem. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med DalaVind AB och att tillsammans med övriga investerare i bolaget bidra till att stärka den förnybara elproduktionen i Dalarna."

Niklas Sörensen, VD Locus Energy

DalaVind är ett utvecklingsbolag som syftar till att möta efterfrågan på ny miljövänlig elproduktion i regionen och dess omgivningar. Bolaget ägs av regionala energibolag, regionala skogsägare och investerare, och har sedan starten 2006 utvecklat 9 projekt med en total produktion på 1 180 GWh. För DalaVind är långsiktig hållbarhet det främsta fokuset, och företaget är involverat i hela processen från planering till drift och förvaltning. Förvaltningsuppdraget för Locus är i linje med DalaVinds affärsstrategi, och planen är att ytterligare utveckla detta samarbete.

"DalaVind välkomnar det nya partnerskapet med Locus Energy som ger bolaget ökade möjligheter att förverkliga sina utvecklingsplaner. Locus Energy tillför både långsiktig investeringskapacitet och energiexpertis som stärker DalaVinds förmåga att accelerera den nödvändiga ökningen av den regionala elproduktionen, vilket kommer att kräva flera miljarder i investeringar."

Niklas Lundaahl, VD DalaVind AB

Locus Energy investerar tillsammans med fonden SEB Nordic Energy i befintliga anläggningar för hållbar lokal energiproduktion i Norden, som kan uppgraderas med ny teknik för att påskynda utvecklingen. För närvarande är Locus Energy direkt involverat i 23 svenska kommuner.