OX2 och Ingka Investments strategiska placering av Aurora vindpark i Östersjön

Foto: Shaun Dakin / Unsplash

Länsstyrelsen på Gotland har godkänt Natura 2000-tillståndet för OX2 och Ingka Investments havsbaserade vindpark Aurora, som planeras att byggas utanför Öland och Gotland. Med regeringens godkännande kan byggstarten ske redan 2028 och parken förväntas leverera elektricitet innan 2030.

Vindparken Aurora ligger cirka 22 kilometer söder om Gotland och över 30 kilometer öster om Öland i Östersjön och har potentialen att generera upp till 24 TWh årligen om hela området får godkännande. Östersjön är av strategisk vikt för det svenska försvaret, och vindparken kan bidra till övervakning och förstärkt kontroll i området genom sensorer installerade på vindkraftverken.

"Aurora är en betydelsefull vindpark som kan fungera som drivkraften i södra Sveriges övergång till grön energi. Kablar från parken planeras att ansluta till södra Sverige och möjligtvis även direkt till Gotland. Den omfattande elproduktionen från Aurora till både Gotland och hela SE4-regionen möjliggör för ökad lokal elproduktion till det svenska elnätet och kan även stödja vätgasproduktion, vilket i sin tur kan bidra till omställningen av industri och transporter," säger Emelie Zakrisson, projektutvecklingsansvarig för havsbaserad vindkraft i Sverige på OX2.

Genom att bevilja Natura 2000-tillståndet har Länsstyrelsen godkänt att havsvindparken kan byggas utan att påverka skyddsvärda arter negativt, i linje med bedömningen från andra myndigheter. Natura 2000-tillståndet är en av flera tillstånd som krävs för att bygga parken. Nästa steg är att Länsstyrelsen lägger fram ett förslag till regeringen för beslut om tillstånd att bygga parken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Om regeringen ger sitt godkännande kan byggstarten ske redan 2028 och parken börja leverera el innan 2030.