Svevia & Holmen Energi - Grön infrastruktur

Foto: Svevia

På vägnar av Holmen Energi har Svevia blivit anlitade för att utföra grundläggande mark- och anläggningsarbeten för den planerade vindkraftparken Blisterliden i Skellefteå kommun. Den beräknade lanseringen av vindparken är 2026 och den kommer att bestå av 14 vindkraftverk, förväntas generera 360 GWh förnybar energi.

Svevias uppdrag innefattar mark- och anläggningsarbeten som behövs för att möjliggöra transport och montering av vindkraftsturbinerna. Detta innebär anläggning av vägar, upplagsytor och kranuppställningsplatser inom vindkraftparken. Dessutom ingår anläggning av vindkraftfundament och det interna el- och fibernätet.

I området finns befintliga skogsbilvägar som Svevia ska bredda och förstärka för att möjliggöra transport av material till de 14 turbinerna. Fundamenten som ska byggas är av typen bergsförankrade och gravitationsfundament. För varje fundament anläggs en kranplan, en stor hårdgjord yta för materialupplag och kranuppställning.

Tomas Semb från Svevia säger: "Vi ser fram emot att i nära samarbete med Holmen Energi genomföra detta projekt för att utöka Sveriges kapacitet för förnybar energi."

Fredrik Nordqvist, Affärsområdeschef på Holmen Energi, tillägger: "Denna investering stöder vår strategi att skapa långsiktigt värde och främja den gröna omställningen genom ökad elektrifiering. Vi tror på vindkraftens viktiga roll i framtidens elsystem tillsammans med reglerbar vattenkraft och är stolta över att bidra till denna utveckling."

Fakta:

  • Blisterlidens Vindkraftspark omfattar 14 vindkraftverk.
  • Holmen bygger vindparken i samarbete med turbinleverantören Nordex.
  • Mark- och anläggningsentreprenör: Svevia.
  • Plats: Skellefteå kommun, väster om byn Bygdsiljum.
  • Förväntas tas i bruk under 2026.