Landinfra och Eiffel Ingår Avtal om Förnybar Energi i Sverige

Foto: Hacı Elmas / Unsplash

Landinfra Energy AB ("Landinfra") och Eiffel Investment Group, genom sina förvaltade investeringsfonder Eiffel Infrastructure Vertes och Eiffel Transition Infrastructure ("Eiffel"), en framstående fransk tillgångsförvaltare, har ingått ett avtal för att tillsammans utveckla upp till 1800 MW av förnybara energiprojekt i Sverige. Dessa projekt omfattar solkraft, vindkraft och energilagring. Enligt avtalet förvärvar Eiffel 50% av portföljen från Landinfra, medan Landinfra behåller resterande 50%.

Portföljen består av 1350 MW solkraftsprojekt med tillhörande energilagring, 300 MW vindkraftsprojekt med tillhörande energilagring samt 140 MW fristående energilagringsprojekt. Majoriteten av de 10 projekten i portföljen är belägna i SE3 i Sverige, med de återstående i SE4. Samtliga projekt befinner sig i utvecklingsfasen och de första projekten förväntas vara redo att byggas inom det kommande året, förutsatt att alla nödvändiga tillstånd erhålls. Om portföljen framgångsrikt byggs ut kommer den att ha en investeringsvolym på över 1,5 miljarder euro och årligen generera cirka 2 TWh grön energi till det svenska energisystemet. Godkännande från den svenska Inspektionen för strategiska produkter krävs för att slutföra transaktionen.

"Vi är glada att gå samman med Eiffel för att gemensamt utveckla en omfattande portfölj av förnybar energi i Sverige. Eiffel är en ledande tillgångsförvaltare på den europeiska marknaden med omfattande erfarenhet av utvecklingspartnerskap och finansiering. Tillsammans kommer vi att tillhandahålla de nödvändiga resurserna och finansiella styrkan för att introducera ny och mycket behövd hållbar energiproduktion i SE3 och SE4. Detta partnerskap ligger i linje med Landinfras strategi att underlätta för investerare att delta i förnybara energiprojekt redan i utvecklingsfasen," säger Marcus Landelin, VD och medgrundare av Landinfra.

"Vi ser mycket fram emot detta nya partnerskap med Landinfra. Denna transaktion kommer att påskynda utbyggnaden av förnybar energikapacitet i Sverige genom att tillföra nödvändig kapital i projekten tidiga faser och dra nytta av Landinfras breda erfarenhet inom förnybar energiutveckling," säger Pierre-Antoine Machelon, chef för Infrastruktur på Eiffel Investment Group.